پنل های کاربری

پنل های کاربری تمامی امکانات ارسال و دریافت پیامک را دارا میباشد!

پنل ها بصورت دائمی واگذار میگردد و در سالهای آتی هزینه تمدید ندارند!

در پنل ها هیچ گونه محدودیت ارسالی وجود ندارد!

 

شرح امکانات

پنل کاربری نقره ای

پنل کاربری طلایی

ارسال تکی و گروهی پیام دارد دارد
ارسال به صورت نظیر به نظیر دارد دارد
ارسال از فایل متنی و EXCEL دارد دارد
ارسال از دفترچه تلفن دارد دارد
ارسال پیام های طولانی و با زبان های مختلف دارد دارد
محاسبه هزینه پیام قبل از ارسال دارد دارد
امکان دریافت گزارشات ارسالی و دریافتی دارد دارد
استفاده از پیام های پیش فرض دارد دارد
حذف اتوماتیک شماره ها ومتد های تکراری دارد دارد
زمانبندی ارسال پیامک در آینده ( ساعت و روز مشخص) دارد دارد
پاسخ گوی خودکار دارد دارد
تعریف دفترچه تلفن و ایجاد نامحدود شماره دارد دارد
ارسال پیامک و مدیریت سامانه از موبایل مدیر دارد دارد
ارسال پیامک های دریافتی به موبایل و ایمیل مدیر دارد دارد
مدیریت رویداد و ارسال پیامک تبریک ها ، سالگرد و اخطاریه ها دارد دارد
ایجاد نظرسنجی و آمارگیری دقیق دارد دارد
صندوق انتقادات و پیشنهادات دارد دارد
تعریف همکار دارد دارد
خدمات وبسرویس برای توسعه دهندگان دارد دارد
ماژول های سیستم های cms دارد دارد
دایورت پیامک دارد دارد
خدمات هوشمند ( هشدار دهنده و آگاه ساز) دارد دارد
ارسال پیامک کارت ویزیت دارد دارد
ارسال پیامک به مدیران مشاغل دارد دارد
ارسال به شماره های ایرانسل و همراه اول به تفکیک شهر و روستا دارد دارد
ارسال پیامک منطقه ای به سراسر کشور دارد دارد
ارسال پیامک کدپستی به سراسر کشور دارد دارد
ارسال پیامک از روی نقشه گوگل دارد دارد
ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت دارد دارد
ارسال با دکل bts ایرانسل دارد دارد
پشتیبانی تیکتی و تلفنی دارد دارد
شارژ آنلاین اعتبار ( با تمامی کارت های عضو شتاب) دارد دارد
بازگشت اعتبار پیامهای ناموفق و بلک لیست دارد دارد
ارسال پیامک به بلک لیست مخابرات دارد دارد
شماره عمومی 100009 دارد دارد
شماره عمومی 2000145 دارد دارد
شماره عمومی 3000505 دارد دارد
شماره عمومی 5000145 دارد دارد
شماره عمومی 5000245 دارد دارد
شماره عمومی 5000515 دارد دارد
شماره عمومی 50002040 دارد دارد
شماره عمومی 210002000 دارد دارد
شماره عمومی 5000949 دارد دارد
شماره عمومی 5000415 دارد دارد
شماره خدماتی از اپراتور 1000 ارسال به بلک لیست دارد دارد
شماره خدماتی از اپراتور 5000 ارسال به بلک لیست ندارد دارد
شماره اختصاصی انتخابی رایگان ندارد دارد
ارسال پیام سیم کارتی به شماره های بلک لیستی (جدید) دارد دارد
تعرفه اپراتور 1000 و 3000 140 110ریال
تعرفه اپراتور 2000 161 126.5
تعرفه اپراتور 5000 119 93.5
تعرفه اپراتور تلفن ثابت 021 و 026 126 99
تعرفه ارسال پیام سیم کارتی (ارسال به بلک لیست)(جدید) 161 100
تعرفه دکل ایرانسل 119 93.5
تعرفه پیام صوتی (هر ثانیه) (تعرفه جدید) 21 16.5
تعرفه ایمیل انبوه 14 11
هزینه فعالسازی 90/000 تومان

رایگان

160/000 تومان

92/000 تومان

سفارس و ثبت نام ثبت نام و دریافت ثبت نام و دریافت
به غیر از تعرفه ایمیل انبوه و پیامک صوتی به تعرفه های اپراتور های پیامکی 10 ریال مصوبه مجلس هنگام ارسال اضافه میشود!
پنل ها بصورت دائمی بوده و در سالهای آتی هزینه ای برای تمدید دریافت نخواهد شد!
دریافت پیامک بر روی پنل رایگان میباشد! در صورت نیاز به خط اختصاصی در پنل های رایگان مبلغ دو هزار تومان برای فعالسازی خطوط اختصاصی دریافت میگردد.