معرفی پنل ها

تعرفه ارسال پیامک بر حسب اپراتور ۵۰۰۰ درج شده است!

تعرفه ارسال تمامی اپراتور های ۵۰۰۰۱ – ۵۰۰۰۲ – ۵۰۰۰۴ – ۵۰۰۰۵ و ۵۰۰۰۹ برابر است!

به وسیله خط سیم کارتی میتوانید پیام های (حتی تبلیغاتی) خود را به شماره های بلک لیست مخابرات نیز ارسال نمایید!

به وسیله خطوط خدماتی عمومی میتوانید پیام های اطلاع رسانی خود را به شماره های بلک لیست مخابرات نیز ارسال نمایید!

در پنل های نمایندگی، درگاه اینترنتی عمومی فعال میباشد ، توسط این درگاه کاربران ، نمایندگان خواهند توانست بدون نیاز به داشتن شارژ در پنل نماینده پنل خود را شارژ نمایند.